logotyp

7.B Distanční výuka

Přírodopis (725439029, kovarova@zs-zasmuky.cz) od 4. 1. 21

Ahoj šesťáčci,

při on-line hodině přírodopisu se sejdeme vždy v úterý 5. vyučovací hodinu (od 11,20 hodin). Přihlaste se nejpozději 5 minut před začátkem, rozhodně se ale nepřihlašujte dříve než 10 minut před začátkem! Mějte vždy po ruce papír, psací potřeby a někdy využijeme i učebnici Př.
Upozorňuji, že on-line hodiny nahrazují výuku a jsou povinné.

Hana Kovářová

Distanční týden 19.-23.10 - Fyzika

Měření síly - opakování

 1. Jak se nazývá jednotka síly ?

 2. Čím se měří síla ?

 3. Co je to siloměr ?

 4. Jeden newton je taková síla, kterou je k Zemi přitahováno těleso o hmotnosti…….gramů.

 5. 1kN = …...N

 6. Co musíš zjistit před použitím siloměru k měření ?  a)

                                                                                              b)Pohyb částic v látkách - opakování

 1. Co je to Brownův pohyb ?

 2. Co je to difúze ?

Distanční týden 19.-23.10 - Fyzika

Částicová stavba látek - opakování

 1. V pevných látkách jsou částice uspořádány ………....Takové pevné látky nazýváme……..


 1. V některých pevných látkách  nejsou částice uspořádány pravidelně. Takové pevné látky se nazývají………………..Příkladem takových pevných látek jsou :

a)

b)

c)


 1. Částice v krystalických látkách jsou blízko sebe. Působí na sebe …………..přitažlivými silami. Důsledkem je ………….tvar pevného tělesa. 1. Částice v kapalných látkách nejsou pravidelně uspořádány a síly mezi nimi jsou…………….. než mezi částicemi v pevných látkách.

U kapalin :

 1. můžeme - nemůžeme měnit tvar

 2. kapaliny můžeme - nemůžeme přelévat

 3. kapaliny jsou- nejsou stlačitelné

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy