logotyp

5.A Distanční výuka

POHYBY ZEMĚ

Budoucnost našich dětí????

PŘÍRODOVĚDA - POHYBY ZEMĚ

    Blíží se vám delší podzimní prázdniny a bohužel epidemiologická situace se nezlepšuje, tak buďte všichni opatrní, podnikejte výlety do přírodě, vnímejte a poslouchejte okolí nebo si někdo i rád přečte knížku či časopis. Musíme to společnými silami zvládnout a respektovat nařízení vlády. Přeji Vám všem dobře strávené prázdniny a budu se těšit aspoň na dálku těmito stránky či Watschappu.
     Slíbila jsem vám kvíz ve formě odpovědí na zmíněné video o Vesmíru a otázky zní:
1. Díky explozi ve Vesmíru a vysokým teplotám vznikly 2 éry, jak se nazývají?
2. Jak se jmenují zárodky budoucích planet?
3. Při explozi obrovské hvězdy vzniknout 2 zvláštnosti ve Vesmíru, jaké?
!!! Kdo nestihl se podívat, píšu název videa: NEZKRESLENÁ VĚDA-JAK VZNIKL VESMÍR,(YOUTUBE) čas do pátku do 14 hod. Bude se vám to video líbit, je to celkový souhrn o Vesmíru.

Tento kvíz mi všichni pošlou na můj email: petrova@zs-zasmuky.cz. Pokud budou správně odpovědi, píšu si 1 a pokud se to někomu nepodaří, dávám smajlíka za snahu. 
     A aby jste neměli co dělat, posílám vám další zápisky týkající se pohybů Z a brzo už ukončíme téma Vesmír.
on-line výuka na Meet - angličtina8.009.0010.0011.00 
pondělí5.A 3.BČJ 5.A 
úterýVL 5.A 4.A3.A 
středa 4.A5.A3.B 
čtvrtek3.A4.A5.A  
pátek3.B3.A  ČJ 5.A 

Kdo se neúčastní on-line výuky, pošlete, prosím, vypracované úkoly do WhatsAppu v soukromé zprávě.

Evidence účasti v on-line výuce (Každý předmět má svou lištu, která se přepíná kliknutím dole.)+kontrola plnění úkolů

Matematika viz 5.B

23. 10.
Český jazyk
1. Čtení zápisů v podvojných denících

2. 31/22 ústně tvoř rozkazovací způsob v 2. osobě čísla jednotného (přines), ve 2. osobě čísla množného (přineste) a v 1. osobě množného čísla (přinesme, vyryjme, zaplaťme atd. - Řekneš si rozkazovací způsob ve druhé osobě jednotného čísla a přidáš koncovku -me.)
3. Zápis: 
Způsob rozkazovací
- vyjadřuje rozkaz (Stůj!), zákaz (Neběhejte!), výstrahu (Dávej pozor!) a přání (Pomozte mi, prosím.)
- nevyjadřuje čas
- tvoří se v 2. osobě jednotného (Stůj!) a množného čísla (Stůjte!) a v 1. osobě množného čísla (Stůjme! = stůj + me, vrať + me atd.)
- ve 3. osobě lze rozkaz vyjádřit pomocí ať, nechť: Ať se zastaví! Nechť odejde!
4. Přečti si 32/25 a všímej si tvarů sloves ve způsobu podmiňovacím.
5. 34/30 Převeď do podmiňovacího způsobu:
Nemocné děti by občas musely jezdit do lázní. Jedna dětská léčebna by byla v Luhačovicích, kde by léčili hlavně nemocné průdušky. Malí pacienti by pobívali v lázních téměř dva měsíce. Mysleli byste, že by jim bylo smutno? Měli by program od šesti od rána do osmi večer. Léčení by střídali s odpočinkem. Hned po příjezdu by poznali obětavé sestřičky a laskavé lékaře, poznali by nové kamarády. Na stýskání by nebyl čas.
6. Zápis:

Podmiňovací způsob
-
přítomný (hrál bych si) = Chtěl bych si hrát.

- minulý (byl bych si hrál)
= Chtěl jsem si hrát.

- Nemá budoucí čas.

1. osoba jednotného čísla:  a) podmiňovací způsob přítomný: já bych šel, já bych si hrál, já bych se smál;
                                        b) podmiňovací způsob minulý: já bych byl šel, já bych si byl hrál, já bych se byl smál
1. osoba množného čísla:    a) podmiň. zp. přít.:  my bychom šli, my bychom si hráli. my bychom se smáli;
                                        b) podmiň. zp. min.: my bychom byli šli, my bychom si byli hráli, my bychom se byli smáli
2. osoba jednotného čísla:  a) podmiň. zp. přít.: ty bys šel, ty bys si/by sis hrál, ty bys se/by ses smál;
                                       b) podmiň. zp. min.: ty bys byl šel, ty bys si/by sis byl hrál, ty bys se/by ses byl smál
2. osoba množného čísla:   a) podmiň. zp. přít.: vy byste šli, vy byste si hráli, vy byste se smáli;
                                       b) podmiň. zp. min.: vy byste byli šli, vy byste si byli hráli, vy byste se byli smáli.

DÚ: Zápisy do sešitu (bod 3 a 6), 32/23 - převeď do rozkaz. způsobu písemně nebo do hlasové zprávy, 33/26 - Dokonči věty, pak převeď do 2. os. č. j., následně do 2. os. č. mn. a nakonec do 1. os. č. mn, vše namluv do hlasové zprávy, 33/27 - písemně nebo v hlasové zprávě vymysli vlastní odpovědi na věty ve cvičení, 33/28 - Věty převeď do 1. osoby a pak do 2. osoby čísla množného, pošli písemně nebo ústně.


22.10.
Angličtina
1. Hádej vyhláskované země (klikni).

2. učebnice 30/4, 31/5 Podívej se na video a  a) Které aktivity z cvičení 4 ve videu zazněly?
                                                                 b) Jsou věty ve cv. 5 pravdivé?
                                                                 c) What hobbies do you like, don´t you like, love and hate?
Challenge: Přes prázdniny natoč video o sobě. Nejprve si vyrob svou vlastní ID card (29/5) a ve videu se představ celými větami. Nejprve řekni všechny své údaje z tvé vyrobené občanky a pak podle cv. 1, str. 31 vyjmenuj všechny činnosti, které máš rád, nemáš rád, miluješ a nesnášíš. Např. "I like being on the computer and I don´t like reading. I hate cooking and I love dancing." Tvoje věty mohou vypadat úplně jinak a může jich být víc. Tohle je jen vzor. Čím víc toho řekneš, tím lépe. Pozor na tu koncovku -ing!!!!!!
3. učebnice 32/1 + 33/4: Podívej se na plán školy a popiš pomocí předložek next to, between a opposite a s využitím vazby There is/are, např. There is a lab opposite the computer room. There are girls´toilets between the lab and the hall.
Challenge: Nakresli plán své vysněné školy (My Dream School). Po prázdninách si procvičíme, jak takový plán budovy pěkně popsat.
DÚ: Pracovní sešit: Na str. 24-25 si hravou formou zopakuj slovní zásobu Unit 1. Dále zkus zvládnout str. 36-41. Když každý den uděláš jednu stranu, máš ve středu hotovo. A jak všichni víme, angličtiny není nikdy dost.))
Navíc po prázdninách nás čeká shrnutí a zavěrečný test na slovíčka i mluvnici. Nejprve vám pošlu Kahoot. Na ten se budete moci přihlásit jen jednou. A pak vám přijde test formou dotazníku. Také jen jednou. Budu držet palce. Ale nebojte, nebude to hned po prázdninách. Nejprve se sejdeme jednou, dvakrát on-line. :-)


21.10.
Angličtina
1. Práce s interaktivním programem (opakování: státy, národnosti, sloveso být, vyplňování osobních údajů - otázky a odpovědi) a) Countries and nationalities      (nápověda)
                            b) He is from Germany. He is German.
                            c) Přiřaď otázky (osobní dotazník)
                            d) Tvoř otázky a odpovídej
2. Hobbies (koníčky): učebnice str. 30, cv. 1 (Poslouchej a opakuj) - indoor and outdoor hobbies
DÚ: pracovní sešit str. 32-35, slovíčka


20.10.

Vlastivěda

Státy Evropy
1. Opakování s mapou - státy Severní a Západní Evropy
2. Vypiš z učebnice str. 20-21 do sešitu státy Střední, Jižní a Východní Evropy, Státy Jihovýchodní Evropy vypiš z odkazu níže:
Státy Jihovýchodní Evropy

DÚ: učebnice str. 22 (na vytištěný pracovní list, který jste dostávali ve škole)
Příště: hlavní města států Evropy, čím jsou jednotlivé části Evropy příznačné, shrnutí o Evropě (Kahoot, prověrka)

Evropa - zhlédni video
Test - Poznáš Evropské státy?
Top 10 zajímavostí o Evropě                 

Český jazyk
Pravopisná cvičení z učebnice vypracuj písemně do pátku 23.10.:
27/8, 29/13,14 (Ve cv. 8 a 14 do závorky za slovo odůvodni pravopis.)19.10.

1. Anglický jazyk (on-line 8.00-8.45)
a) Guess the country. (Hádej stát.) - Klikni na odkaz a otevře se ti prezentace s vlajkami.
b) Nationalities (národnosti): 26/3 - Poslouchej a ukaž na postavy na obrázku.
c) To be (sloveso být): Hledej v tabulce na str. 27 nahoře a doplň, co chybí:
I...Eva.  They...American.  Are...from Spain?  They...Chinese. She...Maria. I...Tina. It...a dog. We...British.
(Kdo se neúčastnil on-line výuky, pošle písemně.)
d) What´s your name? (učebnice str. 28-29): Přečti otázky ve cv. 1 a přiřaď odpovědi ve cv. 2, potom odpověz o sobě. Nápověda: 1B, 2C, 3F, 4G, 5A, 6E, 7D.
(Kdo se neúčastnil výuky, pošle hlasovou zprávu, kde přečte otázky ze cv. 1 a podle cv. 2 odpoví o sobě.)
e) 28/3: Překresli si formuláře do sešitu, poslouchej a doplň informace. (Tento úkol písemně odevzdávají všichni.) ID cards ke kontrole
DÚ: pracovní sešit strany 28-29,31


2. Český jazyk
a) Přečti si cv. 15, str. 29 a najdi slovesa, která vyjadřují oznamovací způsob a udělej do sešitu zápis:

Způsob oznamovací

přítomný časminulý časbudoucí čas
vyprávímpotkal jsembudeme hrát
domlouváme simysleli jsmepřijdou fandit
řítí senemohla vědět 
slibujevadilo 
vítezkoušelo se 
 psali jsme 
 dopadlo 
 byl 

Slovesa, která oznamují, že děj probíhá, bude probíhat nebo už probíhal, vyjadřují způsob oznamovací.

b) 30/17: Uveď vždy 3 slovesa v požadovaných tvarech.
Příklad: zpívali jsme, zpíváš, budu zpívat, zpívají, zpívali jste, bude zpívat
Kdo se neúčastnil on-line výuky, pošle písemně nebo v hlasové zprávě.
c) 30/20: Doplň vynechaná písmena a odůvodni pravopis. U sloves urči osobu, číslo, způsob a čas.
Kdo se neúčastnil on-line výuky, pošle písemně. Pravopis odůvodni za každým slovem v závorce. Slovesa vypiš pod sebe a urči u nich písemné kategorie.

15.10.
Anglický jazyk
1. How do you spell your name?
2. Guess the words (cat, hat, dog)
3. Watch the video. Which places can you see?
4. 25/3 anagrams - What is it?
5. Countries and nationalities (26/1)
6. 26/3 listen and match
HW: 26/1 in your vocabulary

16.10.
Český jazyk
1. Časování sloves - opakování
2. 27/7
3. Diktát


PŘÍRODOVĚDA: zápisky

https://www.youtube.com/watch?v=jet8-b8jiXE&t=65s

NÁSTĚNKA

DISTANČNÍ VÝUKA
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy