logotyp

4.A Distanční výuka

PŘÍRODOVĚDA: kód pro přijetí do učebny Přírodovědy je: 
or62ca7
 email: petrova@zs-zasmuky.cz  (případně důležité informace mi můžete volat na tento kontakt: 723979739)

TEST: POLE- vypracovat do pátku 16.4. 12 hod (viz dole v příloze)!!!Vlastivěda 26.11.

Pracovní list Povrch, vodstvo, podnebí- opakování

=============================================================

Anglický jazyk - Dana Zářecká

Dobrý den všem,

zdravím v novém roce a přeji jen to nejlepší.
Vzhledem k tomu, že máme od 4. ledna nařízenou distanční výuku, musíme pracovat na dálku a vyzkoušíme si naši Google učebnu a online připojení. Na online hodině se potkáme podle rozvrhu - tedy v úterý 5. 1. od 9.25h.
Připojíš se přes odkaz v mailu, znova ho pošlu v neděli večer, klikneš na odkaz a budeš připojený/á na online hodině. Nepřipojuj se dříve než pět minut před hodinou - učím třídy na druhém stupni, takže tam mohu být jen na naši hodinu.... Na hodině se také domluvíme, jak budeme pracovat dál. 

Těším se na vás!

Pracujeme online dvakrát týdně - úterý, čtvrtek podle rozvrhu.
Připojení máme v gmailu.
Úkoly a kvízy zadávány o hodině a v Google učebně.

Dana Zářecká


Vlastivěda pracovní list 19.11


 

ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA

 časy   online výuky

 

 

Čas  4.A

 

 

07:35 -08:20

 

08:30 -09:15

 

09:25 - 10:10

 

10:25 -11:10

 

11:20 -12:05

 

12:15-13:00

PONDĚLÍ

 

 

Čj+Th,Celátřída

 

M ½ š

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

Aj Z

  Aj Š

 

 M   ½ z

STŘEDA

 

VL

 

 

Čj  ½ š

 

ČTVRTEK

 

Aj  Z

Aj  Š

 

Čj   ½ z

 

PÁTEK

 

 

 

M Celátřída

 

 

z - skupina na Aj, kde vyučuje paní učitelka Dana Zářecká

 š - skupina na Aj, kde vyučuje paní učitelka Lucie Šebková


NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostaly čtenářský deník, do kterého si KAŽDÝ ALESPOŇ MĚSÍC ZAPÍŠÍ PŘEČTENOU KNIHU
vzhledem k vysokému počtu žáků v naší třídě, budu na konci každého měsíce deníky vybírat a kontrolovat čtení ( je opravdu velmi slabé)

STÁLE MŮŽETE PROCVIČOVAT

    https://www.matika.in/cs/

    https://www.gramar.in/cs

   https://www.onlinecviceni.cz

  http://www.rysava.websnadno.cz/
https://testi.cz/testy/cestina/

http://cestina.diktaty.cz/

http://matematika.diktaty.cz/RÁDA BYCH VŠEM PŘIPOMNĚLA, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ A PŘESTO, ŽE PŘÍMO DANOU PRÁCI NEZNÁMKUJI, BUDE ZAŘAZENA DO HODNOCENÍ

Prosím děti stále trénovat na stránkách, které známe, případně si sami najdete ( nutné číst a trénovat denně)  NEZAPOMÍNEJTE


  NEZAPOMÍNEJTE NA OPRAVDU PRAVIDELNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ - VELMI NUTNÉ


TÝDEN 12.4 - 16.4.
Pondělí 12.4. - Čj - procvičujeme podstatná jména rodu mužského - vzor PÁN - str. 97 - pročíst růžový rámeček - zopakovat si
- vypracovat str. 97, cv. 4 - důkladně si přečti zadání
Matematika - str. 51 OBVOD OBDÉLNÍKU - sešit geometrie - zapiš si
OBVOD OBDÉLNÍKU - OPIŠ SI RŮŽOVÝ RÁMEČEK a vzorec o = a+b+a+b
o = 2 x a+ 2x b
o= 2 x (a + b)
- vypracuj cv. 2, str 51 a nezapomeň napsat vzoreček podle kterého budeš počítat
Úterý 13. 4. Čj - pokračujeme v procvičování - str. 98, cv. 6, 7 - ústně, samostatně
- vypracovat str. 98, cv. 5 - opět si přečti nejdříve zadání, věty tvořit nemusíte
Matematika - str. 52 OBVOD ČTVERCE - OPĚT SEŠIT GEOMETRIE - opsat růžové rámečky VZOREC O = 4 X a - PAMATOVAT
- vypracovat str. 52, cv. 2 - narýsovat a vypočítat obvod

Středa 14. 4. - Čj - pokračujeme na str. 98 , cv. 8a - samostatně ústně procvičit
- vypracovat - str. 98, cv. 8b
Matematika - PROCVIČOVÁNÍ - str. 53 , cv. 1, 2, 3, 4 -samostatně
- vypracovat str. 53, cv. 5
Čtvrtek - 15. 4. Čj - str. 99 - procvičování cv. 10 - samostatně - tvoř správné tvary slova v daném řádku a pádu
- vypracovat - str.99, cv. 9 - slova v závorkách dej do správného tvaru (pádu)
Matematika - str. 53 - procvičování cv. 7, 8, 9, 10, 11 - samostatně
- vypracovat str. 53, cv. 6 - písemné dělení - musí být postup - sepisování číslic
Pátek - - 16. 4. Čj - str. 99,
-n vypracovat cv. 11 - vypiš ze cvičení tučná slova - doplň správné i/y a urči rod a vzor
Matematika - vypracovat str. 54, cv. 12 - písemné násobení - nezapomeň na správné sepisování
V pondělí si rozdáme učebnici 3. díl

ČÍTANKA - STR. 88 - 91

TÝDEN 6. 4. – 9. 4.


Úterý - 6. 4. – Čj – VZORY RODU MUŽSKÉHO – str. 95 – opakování – přečti si cv. 1, zopakuj si určování – rod (nezapomeň v rodě mužském na životnost), číslo, pád
vypracovat str. 95, cv. 1b – tučně vytištěná slova, urči – rod, číslo, pád
Matematika – JEDNOTKY OBJEMU . str. 47 – připomeň – růžový rámeček, samostatně cv. 1,2,3,4
vypracovat str. 47, cv. 5,6
Středa – 7. 4. – Čj – na str. 96 si opiš do sešitu skloňování vzoru – PÁN
vypracuj u cv. 1 – u modře vytištěných slov urči ROD A ŽIVOTNOST
Matematika – pokračuj na str. 47
vypracuj cv. 7 – písemné odčítání + zkoušky (nezapomeň na úpravu)
ČTVRTEK – 8. 4. – Čj – str. 95, cv. 2 – ústně
vypracovat str. 95, cv. 3
Matematika – str. 48 – JEDNOTKY ČASU – zopakuj si samostatně cv. 1,2,3,4,5,6
vypracovat str. 48, cv. 7
Pátek 9. 4. – Čj – str. 97, zopakuj si růžový rámeček
vypracovat str. 97, cv. 3a
Matematika – online hodina – ÚTVARY SOUMĚRNÉ PODLE OSY , str 49
ČÍTANKA - NÁŠ JENÍČEK MASO NERAD - Josef Kainar
PĚT BÁJEČNÝCH STRÝČKŮ - František Nepil - oboje přečíst a zapsat do sešitu čteníTÝDEN   29. 3. – 31. 3.

 

Pondělí – 29. 3. Čj – online str. 94 – procvičování, opakování

 

-       vypracovat str. 94, cv. 4a

 

Matematika – GEOMETRIE – připravit pomůcky na rýsování + sešit geometrie

 

-       rýsujeme obdélník a čtverec, str. 43 – neposílat

 

Úterý  - 30. 3. Čj – str. 94

 

-       vypracovat str. 94, cv. 4b

 

Matematika – geometrie – obvod trojúhelníku, str. 46

 

-       opiš si do sešitu – růžový rámeček (jak vypočítáš obvod trojúhelníku)

 

-       narýsuj si cv. 2 do sešitu

 

Středa – 31. 3. Čj – opakování předpon – roz-, bez-, vz-, ob-, od-, nad-, pod-, před-, vy/vý

 

-       vypracuj str. 94 cv. 6 ze cv. a – 2 řádky a z cv. b také 2 řádky

 

Matematika – procvičování a opakování – str. 45, cv. 4, 5, 7,8 – samostatně

 

-       vypracovat str. 45, cv. 6

 

 

 

ČÍTANKA – přečíst báseň - Brouk v hlavě, Ludvík Středa

 

VESELÉ TRAMPOTY JASONA A EDA         str. 81 -83    - zapsat do sešitu

 

( ve škole si sešity vyberu a zkontroluji zápisy)


TÝDEN  - 22. 3. – 26. 3.

 

Pondělí  - 22. 3. Čj – on line – str. 88 – procvičování

 

-       vypracovat str. 89, cv. 5 – pracuj podle vzoru

 

Matematika – str. 41 – přímá úměrnost, prostuduj, najdi pravidlo

 

-       vypracovat str.41, cv. 5 – můžeš vytvořit tabulku

 

ÚTERÝ  - 23.3. Čj – procvičování, opakování str. 89, cv. 6, 8, 9

 

-       vypracovat str. 89, cv. 7

 

Matematika – str. 42 , cv. 7, 8, 9, 11 – procvičuj, opakuj

 

-       vypracovat str. 42, cv. 10 – vytvoř rovnice

STŘEDA  24. 3. Čj – str. 91 – vzor KOST – opiš do sešitu skloňování vzoru KOST v č. jednotném i množném, přečti si cv. 1a odpověz na a, b, c,d

-       vypracovat str. 92, cv. 3

Matematika – str. 44 – JEDNOTKY DÉLKY  cv. 1,2,4 – samostatně

-       vypracovat str. 44, cv. 3 – důležitý zápis (nakresli si)

ČTVRTEK  25. 3. Čj – str. 92 , cv. 1 a, b, c, d, e- odpověz si na otázky

-       vypracovat str. 93, cv. 2a – opiš, doplň

Matematika – str. 44, cv. 5, 7, 8 – samostatně

-       vypracovat str. 44, cv. 6 – převody, nezapomeň na jednotky

PÁTEK 26. 3. Čj – str. 93 – procvičování

-       vypracovat str. 93, cv. 2c

Přes víkend mi napiš dopis (str. 90) – opiš si do sešitu SLOHU – co má obsahovat dopis, sestav si osnovu – název – JAK JSEM STRÁVIL  VÍKEND

Matematika – str. 45 – JEDNOTKY HMOTNOSTI cv. 1, 2 – samostatně

-       vypracuj str. 45, cv. 3

ČÍTANKA – poslechnout a naučit píseň – PAN DOKTOR JANOUŠEK

přečíst a zapsat do sešitu Čtení str. 78 -79 – O kmotře, která počítala, kolikrát kdo kýchl

 

 


VLASTIVĚDA

Ahoj čtvrťáci,

přeji Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví, doufám, se brzy setkáme zase ve škole.
Před Vánocemi jsme probrali vodstvo ČR.
Zápis do sešitu:
Jezera
- přírodně vzniklé vodní nádrže
- jsou pozůstatkem činnosti ledovců
- Čertovo jezero, Černé jezero
- jezera v podzemí Moravského krasu
Rybníky
- umělé vodní nádrže vybudované člověkem
- chov ryb
- Jakub Krčín z Jelčan
- Rožmberk, Svět, Bezdrev, Hejtman
Přehradní nádrže
- vybudovány na řekách, přehrazují vodní tok a zadržují vodu
- chrání okolí řeky před povodněmi
- vodní elektrárny (vyrábí se zde elektrický proud)
- zásobárna pitné vody
Lipno, Orlík, Slapy - na Vltavě
nádrž Želivka- na Želivce, pitná voda pro Prahu
nádrž Nechranice- na Ohři
Dalešice- na řece Jihlava
Některé přehrady bývají využívány k rekreaci.
Zápis mi nemusíte posílat, pouze vypracovaný pracovní list.
Tento týden se budeme učit o vzniku měst.
Zápis do sešitu:
VZNIK A VÝVOJ MĚST

- nejstarší města začala vznikat již od 11. století
- města vznikala na křižovatkách obchodních cest, při řekách
města královská- zakládal panovník

města poddanská- zakládal šlechtic

města horní- těžba rudy
města věnná- daroval panovník věnem
Kutná Hora- těžba stříbra
Města byla obehnána hradbami, domy dřevěné, později kamenné.
Nebo můžete poslat na mail bernardova.alena@seznam.cz
Mějte se moc hezky a opatrujte se.

 


FOTOGRAFIE DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

Můj nejlepší zvířecí mazlíčekMůj nejlepší zvířecí mazlíček

NÁSTĚNKA

V týdnu od 12.4. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A, III.B a V.A

V týdnu od 19.4. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B

Distanční způsob vzd. 6. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy