logotyp

4.A Distanční výuka


 

Angličtina - pracovní listy

DISTANČNÍ VÝUKA: 16.11 - 20.11.2020

16.11. - 20.11.2020

MATEMATIKA

Procvičování násobilky a slovních úloh

str.28/17, 20, 22, 23, 24

str.29/25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34

str. 30/36, 38, 39 

ČESKÝ JAZYK

str. 29/5b – doplň slova opačného významu

Napiš do slohového sešitu popis popis plyšové hračky podle osnovy

Osnova: 1. Název hračky a velikost(pes, kočka, opice…….,velký, malý, střední, drobný, obrovský…..)

2. Materiál(látka, plyš, vlna…..)

3. Tělo(velké, malé silné, tlusté, hubené,…..)

4. Hlava(malá, velká, oválná, kulatá,……., uši……,čenich….., oči……)

5. Nohy(silné, dlouhé, krátké….), ocas(dlouhý,kráký, zakroucený….)

6. Barva

str. 30/1, 2, 3, 4(otázky neopisuj, jen odpovídej celou větou)

str. 31 přečti si celou stránku a zopakuj si abecedu(ústně)

str. 32/ 3,4,5,6,8,9- NEJPRVE SI PŘEČTI ČERVENÉ POUČENÍ DOLE !

str. 33/10

str. 33/11 ke každému písmenku abecedy doplň slovo podle vzoru

VZOR: písmeno A píšu: A- anděl

B B – bernardýn

PRVOUKA

str. 20 – 21 přečíst

ZÁPISY DO SEŠITU:

PŘÍRODNÍ A LIDSKÉ VÝTVORY

Přírodní prvky (vytvořila příroda) – kopce, rybníky, řeky, skály,

stromy, parky, lesy. V přírodě žijí živočichové.

Rostliny a živočichové potřebují k životu:

světlo, teplo, vzduch, vodu, potravu(živiny).

Lidské výtvory: vesnice, města, továrny, sinice, železnice.

Jsou vyrobeny z různých materiálů – surovin.

Většina surovin pochází z přírody.

Pracovní sešit: str. 9, list 5/A(celý)

ODPAD – LIKVIDACE ODPADU

Odpadem se stane vše, co člověk vyrobí ( když výrobek doslouží) 

Výrobky živočišného a rostlinného původu – ze dřeva, vlny, kůže, papíru, z vypěstovaných rostlin ( slupky, kořeny,listy,…). V půdě se rozloží a vytváří úrodný humus.

Odpad z neživé přírody ( zbytky cihel, kovové věci, sklo – rozpadá se pomalu, zatěžuje přírodu. 

Uměle vytvořené látky -jedovaté chemické látka, plasty. Likvidují se ve spalovnách odpadu. 

RECYKLOVÁNÍ ODPADU

Některé látky lze znovu použít ve výrobě:

Papír – výroba nového papíru

Sklo, střepy – taví se – výroba nového skla

Plasty (pet láhve) – výroba textilu

- drcené do betonu


2.11. - 6.11.2020
ČESKÝ JAZYK

 Budeme opakovat párové souhlásky h-ch, v – f

Strana 25/2 – nezapomeň, že předložky se píší zvlášť před slovem, ale čteme je dohromady( na okně, čteme naokně). Předložky mohou být i slova, složená z více slabik( např. kvůli sestře, proti poště…). Pokus se předložky ve cvičení najít, vypsat podle vzoru a rozdělit na slabiky:

VZOR:        proti        pro – ti

25/3 Doplň správně souhlásku do slov v prvních dvou řádcích cvičení. Slova použij v krátkých větách.

VZOR: z jahod

             Maminka dělá z jahod kompot. 

25/4,5

26/1 Z článku (cvičení 1) vypiš do sloupečků  názvy osob, zvířat a věcí( poznáš je podle toho ,že si na ně můžeš ukázat TEN, TA, TO(ten penál, ta Lucka, to autíčko)

Osoby                                               Zvířata                                         Věci 

26/3 Napiš, koho bude paní fotografka fotografovat.

VZOR:  Paní fotografka bude fotografovat sportovce.

 
MATEMATIKA
 Procvičujeme násobilku

Str. 23/47

      23/48,49,50

      23/51 Pomůcka: čtverec má všechny čtyři strany stejně dlouhé

      23/53,54,55,56,57,58

Prohlédni si příklad 24/59 a zkus podobně počítat
  24/60

  24/62,63,64 – třetinu vypočítáme 30 : 3

  24/65- nejprve musíš vypočítat kolik stojí 1ks

               VZOR: 8 lízátek stojí 40 Kč

                         1 kus …………..40 : 8 = 5

                         3 kusy………….3 x 5= 15

Domečky 

V domečku bydlí dvě čísla. Přistěhoval se součet, ale ten se už do domečku nevejde, proto bydlí na půdě pod střechou. Potom se přistěhoval pan rozdíl, a pro něj zbylo místo dole ve sklepě. Doplň do domečků součty a rozdíly. (viz příloha níže)

 PRVOUKA
Přepsat zápis do sešitu a přečíst ze str.16-18

Orientace v krajině

- podle turistické mapy, kompasu

- podle hvězd(v noci) – Polárka, říkáme jí také Severka 

- podle lišejníků( na severní straně stromu)

- podle pařezů(letokruhy)

- podle včelínů( mají vchod(česlo) k jihu

Pozorování krajiny

Stanoviště – místo, odkud se díváme do krajiny

Obzor – část krajiny, kam dohlédneme

Orientace v krajině – podle orientačních bodů(např.rybník, kopec, rozhledna,

Kostel, tovární komín, ……)

Bezpečnost 

- nikdy nechodíme do přírody sami

- je vhodné mít u sebe mobil, pro přivolání pomoci

- pozor na změny počasí

- možnost zabloudění v hlubokém lese 

- pozor na srázy, skály a nebezpečná místa( močály, silný tok řeky,…) 

- zimní sporty provozujeme jen na vyznačených trasách a sjezdovkách, určených pro sport

- neplašíme zvěř, netrháme chráněné květiny

 


MATEMATIKA

MATEMATIKA

PRVOUKA a PRACOVNÍ ČINNOST

UČIVO: 9.11. - 13.11.2020

 

Matematikaprocvičujeme násobilku a převody jednotek

Vypracujte prosím příklady: viz příloha MATEMATIKA-násobilka a MATEMATIKA-mrak

str. 26 celá

27/8,9,10,11,12,13,14

PAMATUJEME SI: 1metr – značíme 1 m

1 decimetr - značíme 1 dm

1 centimetr - značíme 1 cm

1 milimetr - značíme 1 mm

1 m =10 dm 1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm

1m = 100 cm

Příklad: 2 m = 20 dm 3 dm – 30 cm 4 cm = 40 mm

2 m = 200 cm

PRACOVNÍ LIST – malá násobilka

- mrak(z uvedených čísel vytvoř 3 příklady na násobení, 3 příklady na dělení .Každé číslo můžeš použít jen jedno!)

ČESKÝ JAZYK – str. 27/1 – přečti si článek a zdůvodni pravopis slov s červeně vyznačenou souhláskou. Potom napiš podle vzoru.

VZOR: hmyz – hmyzu

Stázka – Stázička

27/2 Doplň správně z,s a opiš do sešitu

Potom utvoř věty s těmito slovy: průka-ka ,bří-ky, otá-ky, vychá-ky, pomlá-ka,

Tere-ka, mi-ka, pro-ba, obrá-ky, hou-ky.

27/4,5

28/1 podle vzoru

VZOR: nůžky – nůžek

28/2,4,5,6

PÍSANKA – pracujeme do strany 14

PRVOUKA zápis si napiš do sešitu

Ochrana přírody

Oblasti se zachovalou přírodou jsou chráněné.

CHKO – chráněná krajinná oblast

NP – národní park (KRNAP – krkonošský národní park)

Zákaz trhání rostlin, rozdělávání ohně, plašení zvěře, zákaz hlučení, odhazování odpadků a znečišťování vod.

Při nedodržení pravidel – vysoké pokuty.

PRAVIDELNĚ SI ČTEME Z VLASTNÍ KNÍŽKY !!!

 

Matematika: příloha ke zpracování

MATEMATIKA - násobilkaMATEMATIKA - násobilka

MATEMATIKA - mrakMATEMATIKA - mrak

Distanční výuka: 23.11. - 27.11.

MATEMATIKA – Procvičujeme sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

Str. 32/ 41, 42, 43, 45

34/2, 3, 4, 5

35/ 7, 8, 9, 10

ČESKÝ JAZYK – naučíme se vyjmenovaná slova po B zpaměti

Str. 34/ 2, 3

37/ přečti si příbuzná slova

38/2 - do sešitu utvoř věty

39/5, 6 - do sešitu

Napiš sloh o tom, jak trávíte Dušičky( přečti si článek v učebnici na straně 35)

PÍSANKA str. 15, 16

Vyjmenovaná slova:

BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, ZBYTEK, OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, BABYKA.

VLASTNÍ JMÉNA: BYDŽOV, BYLANY, HRABYNĚ, KOBYLISY, PŘIBYSLAV, ZBYNĚK, ZBYŠEK.

PRVOUKA – Vlastnosti látek str.23 - 25

Zápis do sešitu:

Vlastnosti látek

Láky dělíme na: tvrdé (diamant) x měkké (síra, tmel)

pevné (železo, kámen) x křehké (sklo, porcelán)

hořlavé (dřevo, uhlí, papír) x nehořlavé(kov, hornina)

ve vodě rozpustné( sůl, cukr) x nerozpustné (hlína, písek)

Skupenství látek

Voda může měnit své skupenství

PEVNÉ - led, sníh

KAPALNÉ – voda

PLYNNÉ – vodní pára

Změny látek

TLENÍ – papír, kůže, textil, vlivem vlhka zetlí, mění se v humus.

REZAVĚNÍ – železo vlhkem rezivý a rozpadá se.

 

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy